Båtar

Danderyds Sjöscoutkårs Båtar

Vi har valt att äga jollar där vi kan lära oss segla, samt ett par säkerhetsbåtar.
Vi hyr kölbåtar eller kanoter för hajker och läger när vi behöver.

{2-kr_pa_fjarden}

Här kan man läsa om våra olika båtar:

Vem som får framföra dem beskrivs av vår Sjöbehörighet

Andra båtrelaterade sidor hos Danderyds Sjöscoutkår:

SRS för våra båtar

Optimist 0,659
Tvåkrona 0,91
Lova 1,063
Lina 1,063
Crescent Ungefär som Tvåkronan
Sandström Stort
Höga Rodd Stort