Torqeedo 1103

Torqeedo 1103

{Torqeedo1103}

Våren 2021 köpte kåren in en Torqeedo 1103 att användas framförallt på följebåtar i hemmaviken. Förhoppningen var att den tysta driften skulle göra det enklare att instruera scouterna utan att behöva skrika, samt att vi skulle gå mot en hållbarare flotta med mindre utsläpp.

När detta skrivs ett år senare kan vi konstatera att våra förhoppningar har uppfyllts och att motorn fungerat väldigt bra i vår verksamhet.

Motorn används framförallt på vår minsta följebåt, en Crescent 380 som tidigare hade 6 hk 4-takts motor. Vi har verksamhet fyra kvällar i veckan under 2-3 timmar.

Räckvidd och laddning

Under året har vi inte haft möjlighet att ladda motorn vid vår brygga eftersom vi saknar ström där, så motorn har laddats hemma hos ledare under helgen. Trots att vi bara laddat en gång i veckan har batteriet räckt till för verksamheten.

Inför säsongen 2022 har vi installerat solceller och batterier i Boden för att kunna ladda batteriet på plats.

Eftersom man får max moment från start behöver man inte gasa så mycket. Vid full gas räcker batteriet i 40 min men vid 1/3 gas räcker det i 5 timmar.

Kraft

Från början var vi osäkra på hur det skulle fungera att bogsera med den relativt svaga elmotorn, men det har gått bra att bogsera både optimister och tvåkronor. Vi har dock sagt att om det är blåsigt skall vi ha en båt med bensinmotor som följebåt av den här anledningen.

Vi har också provat att ha den på våra kölbåtar av typen Fabol Campus 6.3 och det fungerar bra.

Hantering

Mycket enklare att lyfta av och på båten än gamla motorn.

Läger

Vi har även haft med elmotorn på sommarens läger på Örsö. Då är det seglingsaktiviteter mest hela dagarna och elmotorn användes mycket. Det fungerade bra att ladda varje eller varannan natt under lägret.