Fabola Campus

Fabola Campus 6.3

Det senaste tillskottet till kårens båtar är Lina som är en Fabola Campus 6.3 som köpts in sommaren 2014. Lova vår andra Fabola Campus 6.3 köpts våren 2012.

Båten är ruffad med fyra kojer, och har en stor sittbrunn med plats för många.

Hon är förtöjd tillsammans med tvåkronorna vid bryggan i Edsviken.

Vi tänker att hon kan vara bra när osäkra vill vara med att segla med en vuxen, att man bör kunna göra bra hajker för äldre scouter tillsammans med Gunilla eller transportera packningar när vi seglar på hajk med Tvåkronorna.

Hon har sänkköl och barlasttankar. Tankarna behöver man inte fundera över, utan de fylls och töms automatiskt när man sjösätter eller tar upp henne. Sänkkölen kan hissas med talja, men som i tvåkronorna bör den vara nere vid segling. Man låser den med en lina i en klämma vid luckan i ruffen.

Segel

Focken skotas i de främre öglorna på fördäck. Annars hanteras storseglet och focken som på tvåkronorna.

För att rigga gennakern, fäster man en lina i seglets ena skothorn och drar via blocket på peket ner i sittbrunnen. I det andra skothornet fäster man båda skoten. De ska dras framför och utanför alla stag och linor, och träs genom blocken längst akterut. Fallet ska också träs så seglet hamnar utanför resten av riggen.

Man kan få tips om hur man seglar gennaker på
www.youtube.com/watch?v=2rPXIYB8WLE och
www.gransegel.se/bok/bok_kap4.htm

Motor

Lovas Motor (Honda 2,3 hk) är en fyrtaktare som tankas med ren bensin (4-taktsolja tankas separat vid behov, man ser oljenivån i ett titthål). Den har inte friläge eller backväxel, endast framdrivning. Bränslekran på vänster sida längst bak, som ska stå mot bensinpumpen (bakåt/akterut) när man vill att den ska fungera (och den överkorsade pumpen framåt/förut om man vill stänga av bensinen). Det finns en grön 5-litersdunk som kan tas med ombord för längre utfärder.

Linas Motor (Parsun 5 hk) är en fyrtaktare som tankas med ren bensin (4-taktsolja tankas separat vid behov). Motorn har friläge och backväxel. Bränslekran på framsidan, som ska stå mot interna tanken när man vill att den ska fungera med den interna tanken (och mot externa tanken om man vill stänga av bensinen till den interna tanken).

Förtöjning

Hon har två stävöglor. Den översta tunnare öglan har en bättre infästning i stäven och lämpar sig därför bäst för förtöjning och ev bogsering. Den nedre kraftigare klass-3-öglan är till låskättingen.

Fälla masten

För att kunna passera ut ur Edsviken behöver masten fällas vid passage under Roslagsbanans bro. Det går bra att fälla masten med två personer ombord även om tre är att föredra.

Förberedelser

Börja med att trä ett rep genom blocket längst fram på peket och fäst i förstaget. Dra repet vidare akterut innanför vanten och ner i sittbrunnen. På båda sidorna om ruffluckan finns det en ögla i metall, trä repet genom den ena.

Genomförande

  1. Ta ner seglen och glöm inte att lossa förseglet längst ner från båten
  2. Rorsman sträcker upp repet som går till förstaget och släpper på akterstaget.
  3. Gasten lossar litslinan som håller förstaget och ställer sig sedan i sittbrunnen.
  4. Gasten tar emot masten och fäller den bakåt medan rorsman sakta släpper efter på repet.
  5. Bommen måste lyftas för att inte ta i lådan i aktern av sittbrunnen och hindra masten för att fällas bakåt.
  6. Gasten kan stå bredbent med en fot på varje toft med masten vilande på axeln under passagen förbi bron.
  7. Res upp masten igen genom att gasten lyfter masten och rorsman sträcker repet.
  8. När masten står helt upprätt går gasten fram och fäster förstaget med litslinan.

Att tänka på

När masten reses upp igen fastnar gärna akterstaget i motor och roder. Se även till att vantsträckarna sitter rätt i sin öglor innan förstaget sträcks.

{linaedsviken}

{FabolaC1}

{FabolaC2}

{campustrailer}