Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Danderyds Sjöscoutkår är en ideell förening där alla ledare gör vår verksamhet möjlig helt av eget engagemang och utan annan lön än tillfredsställelsen i ungdomarnas ögon!

Vi har stugor och båtar, det kostar förstås pengar. Vår största intäkt är medlemsavgifter, och därefter kommunala och statliga bidrag. Vi får också in pengar genom uthyrning av stuga och båtar och från försäljning av majblommor och julartiklar.

Hur betalar man?

Efter att du har blivit registrerad som medlem i kåren får du en faktura från Scouterna (riksorganisationen). Betala inget på egen hand :-)

Vill du stötta kåren ekonomiskt utan att vara medlem är du välkommen med valfritt belopp till Danderyds Sjöscoutkårs pg 20 77 67-5.

Vad kostar det?

Som medlem i Danderyds Sjöscoutkår är man också medlem i Roslagens Scoutdistrikt och i riksorganisatinen "Scouterna" (fd Svenska Scoutförbundet, och därigenom Svenska Scoutrådet) och ett av världsscoutförbunden, WOSM för pojkar eller WAGGGS för flickor). Avgiften till de olika organisationerna framgår av fakturan.

Medlemsavgiften kan du läsa om här:

Medlemsavgift HT16

Har du frågor om medlemsavgiften kontakta Åsa Neumann, kårkassörska