Kontakta oss

Skillnad (från version 97 till rådande version)

Ändrad:

< Most profitable cryptocurrency miners has been released :
< DBT Miner: $7,500 (Bitcoin), $13
,000 (Litecoin), $13,000 (Ethereum), and $15,000 (Monero)
<
< GBT Miner
: $22,500 (Bitcoin), $39,000 (Litecoin), $37,000 (Ethereum), and $45,000 (Monero)
< Read more here
:
< https://www.yahoo.com/now/bitwats-release-most-profitable-asic-195600764.html

till

> = Kontakta oss
> * **Vill du bli medlem** kontakta Kerstin Ejderby Larsson 08-758 52 70 eller fyll i en intresseanmälan under [[Bli scout]]. Man får börja i vår kår det år man går andra klass i skolan
, men vi har lång kö, ibland får man vänta 2-3 år för att få plats. Vill du bli ledare får ditt barn förtur direkt.
> * Allmänna frågor kan ställas till [mailto:ordf@danderydssjoscoutkar.se kårordföranden] Erika Sandell
> * Frågor om medlemsregister
, medlemsavgifter eller utlägg kan ställas till [mailto:kassor@danderydssjoscoutkar.se kårkassörskan]\\ Åsa Neumann 073-993 29 20
> * Frågor angående båtar och uthyrning av båtar kontakta [mailto:vrakpatrullen@danderydssjoscoutkar.se Vrakpatrullen]
> * Vill du hyra scoutstugan Oskarsborg kontakta Kerstin Ejderby Larsson 08-758 52 70
> * Tekniska frågor beträffande stugan kan ställas till [mailto:stugfogden@danderydssjoscoutkar.se Stugfogden].
> * Inbjudningar och protokoll skickas via [[Sändlistor]]
> * Pengar kan man sätta in på vårt plusgiro 20 77 67-5
> == Hitta till oss
> {oskarsborg}
> Vår stuga Oskarsborg ligger i Rinkebyskogens bryn med gatuadress Enebybergsvägen 1
, inte långt från Danderyds gymnasium.
> [http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=Danderyds+Sj%f6scoutk%e5r&Vkiid=TeZm5Ir0zOk%252f4rd2o7RRBg%253d%253d&Vkid=15033919&isAlternateNumberResult=False Länk till Oskarsborg på Hitta.se]
> Våra båtar finns vid vår brygga vid Soltorpsvägens slut nere i Edsviken så länge det är isfritt.
> [http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Soltorpsv%e4gen+Danderyd Länk till Soltorpsvägen på Hitta.se]
> Du kan också komma hit med buss:
> <html>
> <style>.SLBanner { width:200px; font-family
:Verdana,Arial,Helvica,sans; font-size:12px; color:#000; position:relative; } .SLBanner .SLLogoArea img { border:none; vertical-align:middle; } .SLBanner .SLWrapper { background-color:#fff; } .SLBanner .SLLogoArea { text-align:center; padding:0 1px; color:#036; }.SLBanner .SLLogoArea a { display:block; padding:15px 10px; height:46px; border:none; text-decoration:none; }.SLBanner .SLLogoArea img { margin:0 auto; } .SLBanner .SLFormHead { background-color:#70CDF4; font-size:11px; font-weight:bold; line-height:1.6em; margin:0; padding:2px 7px; border:1px solid #0EACED; border-bottom:none; } .SLBanner .SLFormArea { border:1px solid #0EACED; margin:0; padding:7px; background-color:#E4EBEE; font-size:10px; background-image:url(http://sl.se/ui/wgb/images/form.bg.gif); background-repeat:repeat-x; } .SLBanner .SLFormArea label { text-align:left; display:block; font-size:11px; color:#000; line-height:11px; } .SLBanner .SLFormArea input { border:1px solid #999999; margin:3px 0; padding:2px; width:178px; } .SLBanner .SLFormArea .SLButtonRow a:focus, .SLBanner .SLFormArea input:focus { background: #d0f0ff; border:1px solid #02a4ec; } .SLBanner .SLFormArea .SLButtonRow { text-align: center; height: 22px; margin:5px 0 0; } .SLBanner .SLFormArea .SLButtonRow a {cursor:pointer; float:left; background-color:#D0D0D0; background-image:url("http://sl.se/ui/wgb/images/button.bg.gif"); background-repeat:repeat-x; border:1px solid #999999; color:#000000; font-size:12px; line-height:18px; margin:0 5px 0 0; padding:1px 0; text-decoration:none; width:60px; display:block; } .SLBanner .SLFormArea .SLButtonRow a.nm { margin:0; } .SLBanner .SLFormArea .SLRow { position:relative; z-index:2; } .SLBanner .SLFormArea .SLRow.second { z-index:1; }.SLBanner .SLWrapper div#suggestion { display:block; font-size:11px; position:absolute; margin:0; top:35px !important; left:0 !important; width:484px !important; border:1px solid #999999; } .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div { background-color:#fff; border-bottom:1px solid #EEEEEE; padding:5px; }.SLBanner .SLWrapper div#suggestion div span.rightIcons { float:right; } .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div.selected, .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div.adrselected, .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div.poiselected, .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div:hover { cursor:pointer; background-color:#DDDDDD; }</style><!--[if IE]><style>.SLBanner .SLWrapper div#suggestion span.rightIcons span{display: inline-block; padding:2px;} .SLBanner .SLWrapper div#suggestion{overflow:hidden;} .SLBanner .SLWrapper div#suggestion div{background-color: expression(this.onmouseover=new Function("this.style.backgroundColor = '#ddd';"),this.onmouseout=new Function("this.style.backgroundColor = '#fff';"));border-bottom: 1px solid #eee;padding: 5px;float: left;width: 100%;display: block;cursor: hand;}</style><![endif]-->
> <div class="SLBanner vertical" style="width: 200px;">
> <div class="SLWrapper">
> <input type="hidden" id="travelplannerBaseUrl" value="http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?REQ0HafasSearchForw=1&amp;REQ0HafasSearchForw=1">
> <div class="SLLogoArea"><a href="http://sl.se/" title="Gå till AB Storstockholms Lokaltrafiks webbplats"><img src="http://sl.se/ui/Images/logo.gif" alt="" style="border-width:0px;"></a>
> </div>
> <h2 class="SLFormHead" title="Vart vill du resa?">Snabbaste vägen till oss med SL</h2>
> <div class="SLFormArea">
> <div class="SLRow" style="display: block;">
> <label>
> <span>Från:</span>
> <span><input title="Ange vilken hållplats eller adress du vill åka från." id="iptFrom129733504410540763" value="" name="Z" type="text" class="HafasSuggest st adr poi" autocomplete="off" style="width: 178px;"></span>
> </label>
> </div>
>
> <input type="hidden" name="REQ0JourneyStopsZID" id="FromQuery" value="" style="width: 178px;"><!-- From -->
> <input type="hidden" name="REQ0JourneyStopsSID" id="ToQuery" value="A=1@O=Danderydsberg (Danderyd)@X=18034401@Y=59413438@U=74@L=300102166@B=1@p=1381818335@l=Oskarsborg" style="width: 178px;"> <!-- To -->
> <div class="SLButtonRow">
> <a onclick="sl_doSearch(this, true);">Åka nu</a>
> <a class="nm" onclick="sl_doSearch(this, false);">Senare</a>
> </div>
> </div>
> </div>
> </div>
>
> <input type="hidden" id="hafas_t_suggestionsoff" value="false">
> <input type="hidden" id="hafas_gTStop" value="Hållplats">
> <input type="hidden" id="hafas_gTAddress" value="Gatuadress">
> <input type="hidden" id="hafas_gTPOI" value="Plats">
>
> <script type="text/javascript">
> window.hafasOverRideURL = "http://sl.se";
> function checkSid() {
> document.getElementById("REQ0JourneyStopsZID").value = document.getElementById("iptTo129733504410540763").value;
> }
> function checkZid() {
> document.getElementById("REQ0JourneyStopsSID").value = document.getElementById("iptFrom129733504410540763").value;
> }
> var Settings =
> {
> FromID: "FromQuery",
> ToID: "ToQuery",
> FromKey: "REQ0JourneyStopsSID",
> ToKey: "REQ0JourneyStopsZID",
> URL: "http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?REQ0HafasSearchForw=1&REQ0HafasSearchForw=1",
> Now: "start=yes&REQ0JourneyTime=%2B0:05"
> };
> Settings.URL = document.getElementById("travelplannerBaseUrl").value;
> function enc(i) {
> return escape(i);
> }
> function sl_doSearch(sender, now) {
> Query = {};
> Query.from = document.getElementById(Settings.FromID);
> Query.to = document.getElementById(Settings.ToID);
> Query.url = Settings.URL;
> try {
> if (~Query.to.value.toLowerCase().indexOf(document.getElementById("iptTo129733504410540763").value.toLowerCase()) == 0) {
> Settings.ToKey = "Z";
> Query.to.value = document.getElementById("iptTo129733504410540763").value;
> }
> }
> catch (e) { }
> try {
> if (~Query.from.value.toLowerCase().indexOf(document.getElementById("iptFrom129733504410540763").value.toLowerCase()) == 0) {
> Settings.FromKey = "S";
> Query.from.value = document.getElementById("iptFrom129733504410540763").value;
> }
> }
> catch (e) { }
> sender.target = '_sl';
> if (now)
> Query.url += "&" + Settings.Now;
> Query.url += "&" + Settings.FromKey + "=";
> Query.url += enc(Query.from.value);
> Query.url += "&" + Settings.ToKey + "=";
> Query.url += enc(Query.to.value);
> window.open(Query.url, "_sl");
> return false;
> }
> </script>
> <script type="text/javascript" src="http://sl.se/ui/scripts/opt/hafas-fsuggest.js"></script>
> <script type="text/javascript" src="http://sl.se/ui/scripts/opt/hafas
.js"></script>
> <!-- SLUT Banner -->
> </
html>


Kontakta oss

Hitta till oss

{oskarsborg}

Vår stuga Oskarsborg ligger i Rinkebyskogens bryn med gatuadress Enebybergsvägen 1, inte långt från Danderyds gymnasium.

Länk till Oskarsborg på Hitta.se

Våra båtar finns vid vår brygga vid Soltorpsvägens slut nere i Edsviken så länge det är isfritt.

Länk till Soltorpsvägen på Hitta.se

Du kan också komma hit med buss:

Snabbaste vägen till oss med SL