Sjöbehörighet

Behörighetskrav

för sjöverksamhet i Danderyds Sjöscoutkårs regi antagna av styrelsen
2011-02-14 (dessa märken är säkerhetsmärken).

Lägsta behörighetskrav för sjöverksamhet

Behörighetskrav för sjöverksamhet i Danderyds Sjöscoutkårs regi.

Skeppare optimistjolle Scout som kan de enklaste väjningsreglerna
Skeppare Tvåkrona eller RS Quest i hemmaviken Jollecertifikat
Skeppare Tvåkrona eller RS Quest på eskader, dager och god sikt Eskadercertifikat
Skeppare kölbåt på eskader, dager och god sikt Kölbåtscertifikat
Skeppare kölbåt för övrigt Dag-och-natt-certifikat
Skeppare följebåt Följebåtscertifikat
Skeppare följebåt eskader Följebåtscertifikat eskader
Ansvara vid bryggsegling Godkänd av kårstyrelsen
Ansvara för eskader Godkänd av kårstyrelsen

Vid segling med spårarscouter ska en seglingskunnig vuxen eller senior/utmanare finnas i varje båt, utom optimistjolle.

Samtliga ska kunna simma 200 meter och bära flytväst. Kåren kan medge enstaka undantag om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Allmänt om proven

Vid samtliga punkter för sjöscoutcertifikaten gäller att de praktiska proven (Du visar...) har genomförts för person utsedd av styrelsen.

Om du har förarintyg eller högre, behöver du inte redovisa uppgifterna märkta (F).

Optimistmärket

{opcert}

Märket är tänkt för att uppmuntra kårens mindre scouter att använda optimistjollarna.

Teori

Praktik

Jollecertifikatet

{sjocert_c}

För att vara rorsman för Tvåkrona eller RS Quest i hemmaviken

Eskadercertifikatet

{eskadercert}

För att vara befälhavare på Tvåkrona eller RS Quest under eskadersegling, dager och god sikt

Kölbåtscertifikatet

{sjocert_b}

För att vara befälhavare på kölbåt under eskadersegling, dager och god sikt

Dag-och-natt-certifikat

{sjocert_a}

För att segla kölbåt på egen hand, i mörker och i nedsatt sikt

Följebåtscertifikatet

{foljcert}

För att vara skeppare för följebåt

Följebåtscertifikatet eskader

{foljcertesk}

För att vara skeppare för följebåt vid eskadersegling

Om du vill ha en uppgiftslapp från lägret, finns här
lappar med sjöbehörighetsuppgifter (docx)