Utrustningslista för Örsölägret

Skillnad (från version 11 till rådande version)

Deleted:

< **För sommarens läger SjöFörAlla måste giltig ID-handling medtagas. Alltså
< Pass, Nationellt ID-kort eller Körkort **


Utrustningslista Örsölägret

Skriv ut och bocka av

Naturligtvis är vi klädda i scoutdräkt under resan!

Packa i en ryggsäck. Låna en om du inte har någon. Lägret ligger 2 km från Waxholmsbåtsbryggan.

Om du har: Kompass, hajkbricka, lägerbålsfilt, musikinstrument och kamera.

Obs! Mobiltelefon, TV, video, bandspelare, radio, elektroniska spel eller liknande får ej medföras av lägerdeltagarna. Sjörapporten bevakas av lägerledningen.