Sjöbusarnas avdelningsrop

Skillnad (från version 4 till rådande version)

Information om ändring är inte tillgänglig.

Sjöbusarnas avdelningsrop

Vi trivs bäst när stormen rasa,

för vi är ju havets fasa

SJÖ - BU - SAR - NA !!!