Utmanarscout

Fjärilarna

{fjaril}

Danderyds sjöscoutkår har en hel avdelning reserverad enbart för Utmanarscouterna. För kontakt pröva röksignaler, flaskpost eller telepati. Det kan också gå att ringa till Oskarsborg 08-755 6 557 på Torsdagar kl. 19-21 under våra möten.

Viktigt

Intressant

Kolla gärna länkarna nedan om ni vill hitta på något skoj