Kårens miljöpolicy

Danderyds Sjöscoutkårs miljöpolicy

Syftet med miljöpolicyn är:

Riktlinjer i verksamheten är därför att:

Denna miljöpolicy ersätter tidigare beslut om sopsortering, ekologiska varor och miljöfrågor.