Danderyds Sjöscoutkår

Filpublicering

Fyll i vilka filer som ska skickas till servern!
1:
2:
3:
4:
 

Filerna placeras i katalogen https://www.danderydssjoscoutkar.se/upload/

Om du exempelvis laddar upp bilden avdelningslogga.gif kan du använda den sen genom att skriva {avdelningslogga} på din sida.