Bildpublicering

Fyll i vilka bilder som ska skickas till servern och skalas om till 600 punkters storlek:
1:
2:
3:
4:
 

Bilderna placeras i katalogen www.danderydssjoscoutkar.se/upload/

Om du exempelvis laddar upp bilden avdelningslogga.gif kan du använda den sen genom att skriva {avdelningslogga} på din sida.