Säkerhetsregler

Säkerhetsregler

All verksamhet

Sjöverksamhet

Båttyp Segling i hemmahamnEskadersegling
OptimistjolleÖskar Öskar, paddel
Tvåkrona Paddel, förtamp Paddel, förtamp, sjökort
Kölbåt Öskar el hink, paddel Öskar el hink, paddel, förtöjningslinor, sjökort, ankare, P3-radio, förbandslåda, brandsläckare, nödraket/bloss
Följebåt Öskar eller hink, åror, bogserlina, Hansa-lina av flytmodell Öskar eller hink, åror, bogserlina, förtöjningslinor, sjökort, förbandslåda, Hansalina av flytmodell, ankare

Ansvar

Dessa regler är beslutade på kårstyrelsemötet 2011-02-14.