Danderyds Sjöscoutkår

Intresseanmälan för att bli scout

Namn:
Född ååmmdd:
Adress:
Telefonnummer:
Förälders namn om under 18 år:
E-post:
 
Intresserad av att ställa upp som ledare
Övriga kommentarer:
Genom att skicka denna anmälan samtycker jag till att uppgifterna sparas till intagningsåret (höstterminsstarten i andra klass, eller för äldre fram till närmaste höstterminsstart). Om du vill bli borttagen, eller kontrollera vilka uppgifter vi har, så skicka bara en ny anmälan med din kommentar i kommentarsfältet.
 

Vill du veta mer om verksamheten eller vad det innebär att vara scout eller scoutledare, kontakta mer än gärna Kerstin Ejderby-Larsson tel 08-758 52 70

Om du som förälder ställer upp som ledare under ett läsår, får ditt barn förtur i kön. Du blir då ledare i ett gäng som har erfarenhet av scouting.

Du kommer att få en bekräftelse på intresseanmälan till angiven e-postadress. Det är ditt ansvar att hålla e-postadressen aktuell. Om du ändrar adress så gör en ny anmälan med nya kontaktuppgifter. Du kan göra hur många köanmälningar som helst, din äldsta kötid behålls! Du blir sedan kontaktad inför den hösttermin barnet börjar andra klass i skolan. Om barnet börjar skolan ett år tidigare eller senare än födelseåret så meddela även det. Vi följer skolår, inte födelseår, man får börja det år man börjar andra klass i skolan.

Informationen skickas med e-post och du får en kopia. Får du ingen kopia av din köanmälan så maila kassor@danderydssjoscoutkar.se så undersöker vi det.

{Ankrade tvåkronor}