Tidigare båtar

Skillnad (från version 3 till rådande version)

Information om ändring är inte tillgänglig.

Här är en liten lista på båtar som kåren tidigare haft

Segeljollar/segelbåtar

Följebåtar/motorbåtar