Stadgar

DANDERYDS SJÖSCOUTKÅRS STADGAR

Kårens stadgar hittar du här: Kårens stadgar

SCOUTERNAS STADGAR

Riksorganisationen Scouternas stadgar hittar du på Scouterna.se, klicka på "Service" (lite otydlig meny överst) och "Ladda ner" (lite otydlig meny näst överst) och sedan "Styrdokument".